CV

CV - Professional Experience

HR-, ledelses- & udviklingsprofil -  Fokus på værdier og forretning...

Kort resume - min erfaring og kompetencer:

HR ❖ People and Culture | Medarbejder, Leder- & Organisationsudvikling med fokus på værdier og forretning.

Jeg er kendt for at være passioneret for HR, uddannelse og udvikling. 
Jeg har solid ledelses- og konsulenterfaring fra hele HR og uddannelsesområdet med fokus på organisationsudvikling, lederudvikling trivsel og samarbejde samt strategi og bestyrelsesarbejde. Derudover også erfaring med rekruttering, strategisk HR og HR-rådgivning i organisationer samt fungeret som coach og mentor ift. forandringsledelse, personlig udvikling og stresshåndtering. Min akademiske viden kommer bl.a. fra min mastergrad, i organisationspsykologi, MPO fra RUC. Samt CBS & INSEAD, hvor jeg har studeret retorik, strategi og bestyrelsesarbejde. 

I de sidste 7 år har jeg arbejdet som Uddannelseschef i Coop. Foruden at lede medarbejdere har fokus været på, at opbygge en professionel uddannelsesafdeling med intern HR-konsulentfunktion med fokus på udvikling. Har derudover siddet 3 år i Coop amba’s bestyrelse, hvilket har givet erfaring med at arbjede i en kompleks politiske medlemsejet organisation.

Jeg er kendt for, at være god til, at skabe relation og tillid. Er både en erfaren udviklingskonsulent og anerkendende leder som er visionær og stærk retorisk og digitalt. Min indsigt i mennesker og forståelse for forretning har altid givet mig følgeskab og bidraget til resultatskabelse. 


Tidl. Uddannelseschef & Organisationsudviklingskonsulent, Coop amba

  2014 - 2019:


Blev i 2012 Headhuntet til, at revitalisere uddannelsesafdelingen, der i perioden fra 2012 til 2019 blev professionaliseret med fokus på et stærkt uddannelsesprogram for ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbjedere og frivillig med fokus på engagement. Antallet af kursister blev øget fra ca. 150 til 1.5-1.800 årligt. Jeg havde desuden ansvaret for Coops specialkonsulenter, der arbejder med uddannelse og udvikling samt engagement af 3.500 frivillige. Afdelingen blev nedlagt og omstruktureret i okt. 2019.


Væsentlige resultater:

 • Opbygning af af uddannelsesafdeling i Coop amba for bestyrelsesmedlemmer og ledere.
 • Etablering af Coop’s Retorikskole i 2019

 • Leder dialogsproces mellem bestyrelsen, formanden og direksionen efter formandsvalget i 2018.

 • Strategiprojekt 2020 (projektledelse) - udvikling af Coops forening så den er klar til fremtiden.

 • Udvikler samtalekonceptet: “Danmark taler sammen” - 15 byer i samarbejde med Enigma (2018).

 • Leder, udvikler og facilitere strategiforløb for DK’s største Brugsforening - 13 butikker (2015-18)

 • Udvikling af digitale bestyrelseskurser via Webinars, video og Facebook live (2017).

 • Udvikling af Coopseum - digital Onboarding for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Coop,

  - fortællingen om organisationen, ejerformen, historien, værdierne og strategien m.v. (2016)

 • Oprettelse af ny CBS-bestyrelsesuddannelse for Coops top-50 direktører/bestyrelser (2015).

 • Oprettelse af ny formandsuddannelse i 3 moduler. Gennemført af over 600 formænd (2014).

Mine HR-kompetencer (Overblik):

Strategisk HR

HR-udvikling

Øvrig HR erfaring

■ Organisationsudvikling/design
■ Review, Succession, Fastholdelse
■ Strategiudvikling/implementering
■ Forandringsledelse
■ Trivselsmålinger & APV
■ Uddannelse/kurser - udvikling & drift.


■ Procesudvikling (ledelse og facilitering)
■ Lederudvikling (forløb/rådgivning)
■ Teamudvikling (samarbejde/trivsel)
■ Talentudvikling
■ Personlig udvikling/Coaching
■ Stresshåndtering

■ Rekruttering, samtaler & test
■ Retorik og kommunikation
■ Onbording/intro (også digital)
■ Undervisning og læringsprocesser
■ Udvikling af HR-værktøjer fx: Mus, Ledelsesgrundlag mv.
■ Udvikling, engagement og ledelse af frivillige 

Øvrig erhvervserfarring:

 • HR-chefkonsulent, Coop’s hovedkontor i Albertslund. (2003-2012)
 • HR-konsulent, Kvickly Kæden (2002 - 2003)

 • Driftchef, BDDK, Bildillen Danmark A/S (1998 - 2002)

 • Udviklingskonsulent, 2tal/Bang & Olufsen (1994 - 1998)

 • Butikschef, Merlin Herning, Odense & Roskilde (1990 - 1994)  Uddannelse:

 • Master i Organisationspsykologi, MPO, RUC - Roskilde Universitet (2007 - 2009)
  - Speciale: om trivselsmålinger og psykologi. Empiri: Mærsk og ALKA. Karakter: 10.
 • INSEAD, ExecuMve Bestyrelsesuddannelse. 2017 - 2018:
 • CBS, ExecuMve Bestyrelsesuddannelse. 2014 - 2015:

 • Merkonom: Arbejdsret 1, Herning Handelsskole (91).
 • Organisation 1, Silkeborg Handelsskole (88).
 • Ledelse & Samarbejde, Silkeborg Handelsskole (87). 
 • Silkeborg Handelsskole 1982 - 1983:


Øvrig Uddannelse:


 • Stifinder lederuddannelsen - personlig udvikling (Parthfinder V/ Lasse Zall).
 • ISTDP - Grunduddannelse i korttidsterapi
 • Retorisk lederskab, CBS Sommerskole.
 • Strategi & forretningsudvikling, CBS Sommerskole.
 • Teori U – Deep Dive, (Personlig udvikling og innovation) Ankerhus a/s.
 • Coachtræning V/David Armstrong, London.


Profil- & testscer,ficeringer:

 • MBTI, FIRO-B, Insights Discovery + Full Cirkle, EQI, DISC, MPA, Cubiks, E-stimate.

Bestyrelsesarbejde & Tillidshverv:

 • Espergærde Badelaug, medlem af bestyrelsen (2020 - )
 • Coop amba, 3 år som bestyrelsesmedlem (tilforordnet fra 2015 - 2018).
 • Advisory board medlem ift. uddannelse og udvikling i BL - Boligselskabernes Landsforening (2016-2019)
 • Leading Women, CBS - Personlig coach/mentor for kursist (2017-2018)

Udtalelse:

Samarbejdet med Carsten Lingren er berigende, begejstrende og skaber udvikling af alle de mennesker der er omkring ham. Hans bidrag til udvikling af ledergruppen såvel som hans evner som teamleder til at udvikle den enkelte ansatte er uovertruffen.

Hans erfaring og viden indenfor bestyrelsesudvikling er betydelig og han er er ualmindelig god oplægsholder/facilitator. På en gang nede på jorden og samtidig helt fremme med viden og nye pædagogiske metoder der udvikler målgruppen.

Carsten Lingren har et stort netværk, en bred og dyb indsigt i nye trends indenfor uddannelses og HR-området og har modet til at afprøve nyt i praksis. Som leder er der aldrig en kedelig dag med Carsten på kontoret.

Benedikte Marie Kaalund

Tidl. foreningsdirektør, Coop
Foråret 2020, Linkedin anbefaling.

Klik på linket "foto-Resultater" og se eksempler på innovative proceser og resultater jeg har udviklet.

Med venlig hilsen
Carsten Lingren

Mød mig på SoMe:

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes